ไวด์เวฟ สไลเดอร์ที่มีขนาดกว้างเหมาะสำหรับการเล่นพร้อมกันหลายๆ คน เป็นสไลเดอร์แบบราบรื่น นับเป็นการเริ่มต้นวันของครอบครัว ที่มีความสนุกสนาน เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย และยังเหมาะกับการถ่ายภาพได้มุมที่สวยงามบนสไลเดอร์ไวด์เวฟนี้ด้วยเช่นกัน