เดอะ ไวท์ ริง สไลเดอร์วงแหวนขาว เป็นสไลเดอร์นั่งแบบเปิดที่มีขนาดใหญ่มีความยาวถึง 83 เมตร ด้วยความคดเคี้ยวของเส้นทางสไลด์ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และทางโค้งที่โดดเด่น ระหว่างทางลงจะนั่งสไลด์ลงมาแบบเรื่อยๆ สบายๆ หรือลองทดสอบด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของคุณ เพื่อให้สไลด์ไปได้อย่างรวดเร็วขึ้น!!