เดอะ สปีด นี่ คือ อีก หนึ่ง ไฮไลท์ของสวนน้ำเรา ทดสอบประสาทของคุณด้วยรางสไลด์ที่ลาดชันบนความสูง 17 เมตรแล้วตกลงมาด้วยความเร็ว 50 กม/ชมใช้เวลาไม่กีวินาทีคุณจะถึงพืนด้านล่างโดนที่แขนของคุณยังเกาะแน่นที่ลำตัว