เดอะ มาเจ็นต้านี่คือรางเปิดซึ่งความเร็วจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนั้นเร็วมากจนทำให้เพื่อนๆทีรอข้างล่างนั้นหลบแทบไม่ทันเลยทีเดียว