เดอะ กรีน สไลด์นิ่มๆ เบาๆ เหมาะสำหรับผู้ที่กลัวความสูงและต้องการเริ่มต้นความสนุกที่จะเพิ่มขึ้นจากรางสไลด์อื่นๆ