เดอะ บลู รางนี้ยาวถึง 86 เมตรเป็นอุโมค์ทึบและแคบ สามารถเล่นได้ครั้งละ1 ท่านด้วยการนั่งห่วงยางเดี่ยวแล้วปล่อยตัวลงจากที่สูงโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าจะเลี้ยวไปทางใหนซึ่งมันจะทำให้คุณกรี๊ดตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายอุโมงค์