เลซี่ รีเวอร์ป็นสระที่มีลักษณะเป็นทางน้ำไหล ที่ให้คุณได้ลอยตัว หรือจะนั่งบนห่วงยาง ปล่อยตัวให้ไหลไปตามสายน้ำ พร้อมชมทัศนียภาพของสวนน้ำกันอย่างเพลิดเพลิน เพื่อให้ได้ผ่อนคลายสบายๆ ก่อนที่จะไปตะลุยความมันส์ต่อ!