เฟาน์เท่น พูล ลานน้ำพุ สำหรับเด็กๆ ที่กลัวการว่ายน้ำ สามารถเริ่มต้นจากสระนี้ได้เพื่อสร้างความคุ้นเคยและชินกับสระน้ำ